Blog

badanie kliniczne

Badanie kliniczne, zwane jest również, jako badanie interwencyjne, lub również badanie eksperymentalne. Przeważnie badanie naukowe stosuje się w celu określania skuteczności i bezpieczeństwa wykorzystywania danego leku, który istnieje na rynku. Do tego od czasu do czasu używa się go w celu przetestowania wyrobu medycznego, czy też techniki, jaka jest w nowoczesnej medycynie. Z reguły badania kliniczne mieszczą ogromną, niejednakową grupą pacjentów. Na takiej to właśnie grupie testuje się dane lekarstwo lub procedurę medyczną. Wszelkie kwestie rodzaju badanie kliniczne składają się z wielu etapów. Najpierw, wobec tego prowadzi się badania przedkliniczne, zazwyczaj wykonuje się je na zwierzętach. Na dodatek badania te składają się z paru etapów oraz faz. W fazie zero zwykle użytkuje się badania na małych grupach osób, w tej fazie sprawdza się, bo, czy lekarstwo oddziałuje na ludzi w sposób pożądany po badaniach przedklinicznych. W drugiej fazie badań analizuje się szczegóły takie jak: obronności, toksyczności, farmakokinetyki. W ostatniej fazie badań obserwuje się natomiast działania niepożądane, objawy przedawkowania. Dodatkowo sprawdza się czy lek może być stosowany przez dzieci oraz kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.