Blog

kamien ozdobny

Cegła jest elementem konstrukcyjnym, na ogół ceramicznym oraz w kształcie prostopadłościanu, jakiej wymiary pozwalają na to, aby była ułożona jedynie jedną ręką przez robotnika. Wykorzystywana jest w murarstwie do podnoszenia budynków. Cegły są używane jako szczegół budowlany od nieomalże jedenastu tysięcy lat. Pierwszymi, jacy jej używali byli mieszkańcy Mezopotamii i Palestyny, ponieważ na obszarze przez nich osiedlanym prawie nie istniało drewno ani kamienie. Sumerowie i Babilończycy schli własne cegły na słońcu, jednakże żeby wzmocnić swoje mury po ich zewnętrznej witrynie internetowej, pokrywali je cegłą wypalaną, albowiem była ona znacznie bardziej odporna. Obecnie kamien ozdobny to totalnie inny proces budowlany. Nieraz też przykrywano je warstwą lakieru, by osiągnąć rezultaty dekoracyjne. Rozmiary cegieł ulepszały się z upływem lat i według obszaru na którym były używane. W dniu współczesnym przeznaczenie cegieł jest globalne do stawiania wszelkiego rodzaju budynków. Nowoczesne cegły wyrabia się w cegielniach z materiałów takich jak glina, wapno, piasek i cement. Są one bardzo odporne na niepożądany wpływ atmosfery.

Tags: , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.