Blog

licencja przewoźnika

Rynek zabezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr finansowy w Polsce. Obecnie zabezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami i ryzykami. Niezbędna jest także ubezpieczenie do licencji przewoźnika oraz ubezpieczenie do licencji przewoźnika. Zazwyczaj niemniej jednak wyprzedawanym ubezpieczeniem jest oc zawodowe przewoźnika – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności obywatelskiej. Wyróżniamy trzy koronne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe oraz OC w życiu prywatnym. Tu ubezpieczenie floty chroni nas przed następstwami pieniężnymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie bądź mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno Oc spedytora chroni przed odpowiedzialnością powiązaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie uszkodzone powierzone mienie, kiedy błąd narazi konsumentów bądź też pracowników na straty i tak dalej. Ostatnia grupa ubezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu osobistym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia lub ewentualnie zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

Tags: , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.