Blog

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Zdarza się w historii wielu korporacji, że w wyniku przeróżnych wydarzeń kierownictwo zmuszone jest do zwolnienia gromady pracobiorców, ale równolegle musi ten proces przeprowadzić w taki sposób, żeby nie narazić na szwank własnego wizerunku i na odwołanie do sądu pracy. Pracownicze zwolnienia zawsze wzbudzają ujemne odczucia, skutkiem tego do projektu outplacement, trzeba się przyzwoicie przygotować. Odwołania monitorowane mieści proces przygotowania wytypowanych do zwolnień pracowników do późniejszego istnienia poza przedsiębiorstwem – ma to za zadanie ustrzec się pism rodzaju odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Prócz oczywistych rozmów oraz narad z organizacjami pracowniczymi, nieodzowne jest przeprowadzenie szkoleń przyrządzających robotników do szukania oryginalnej pracy, nauka autoprezentacji, idea kursów w celu przekwalifikowania swoich umiejętności, a nawet rozmowy z innymi warsztatami pracy, jakie mogłyby przejąć robotników. Ważna jest również odprawa zwolnienia grupowe. Pracobiorcom ma być także przedstawiona analiza rynku pracy w najbliższej okolicy. Jednostki, które są przewidziane do odwołania, powinny posiadać myśl, że jest to decyzja zagmatwana dla zakładu pracy, jednakowoż ten pragnie im wspomóc ze wszystkich sił. Przy zwolnieniach monitorowanych częstą kompensatą dla odprawianych są pieniężne odprawy.

Tags: , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.